Türkiye Yerel Buğdayları

Bolu Belediyesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile yürütülen

Türkiye Yerel Buğdaylar Sempozyum sayfası Iza Buğdayı proje sayfası ile birleştirilmiştir.

Sempozyum dokümanlarına ve tüm detaylara izabugdayi.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Kapalı